Ceník

Ceník

Překlad 1 normostrany z němčiny do českého jazyka

400 Kč

Překlad 1 normostrany z českého jazyka do němčiny

400 Kč

Překlad jedné normostrany se soudním ověřením

550 Kč

Příplatky

Víkendová práce a naléhavé zakázky, které překračují standardní kapacitu, vyžadují příplatek až do výše 100% ceny za 1 NS

Ručně psané dokumenty, obtížně čitelné kopie či překlady s vysokou mírou odbornosti vyžadují příplatek až do výše 100% ceny za 1 NS


Poznámky k ceně:

Ceny za překladatelské služby jsou smluvní.

Výše uvedené ceny platí pro základní, jednoduchý text. Každý překlad je jedinečný a pouze na základě konkrétní zakázky je možno posoudit náročnost překladu, odhadnout rozsah výsledného textu a připravit finanční kalkulaci ceny překladu.

Dodací lhůta jsou nejdéle 3 pracovní dny u překladu do 10 stran.

Minimální účtovanou jednotkou je 1 tištěná strana nebo strana obsahující nejvýše 1800 znaků včetně mezer. Rozsah překladu se počítá z jazyka, do kterého je překládáno.


Objednávka, zpracování a odevzdání zakázky:

  • Konzultace zakázky s klientem
  • Stanovení předběžného rozsahu překladu a předběžné ceny
  • Objednávka překladu emailem, potvrzení objednávky, doručení podkladů
  • Odevzdání překladu klientovi
  • Fakturace a úhrada překladu