Služby


  • Překlady z/do němčiny na špičkové úrovni
  • Zhotovení překladu se soudním ověřením (např. rodné listy, oddací listy, vysvědčení, výpisy z rejstřík trestů, výpisy z obchodního rejstříku, diplomy, osvědčení o státním občanství, podklady pro dědictví či důchody ze SRN, daňová přiznání atd.)
  • Zaměření na právní a ekonomické překlady
  • Expresní překlady (do 24 hodin, po dohodě i dříve)
  • Obchodní korespondence (firemní dopisy, emaily...)
  • Vysoká úroveň zpracování
  • Orientace na zákazníka a jeho potřeby
  • Jasná cenová politika
  • Možnost vyhotovení a zaslání překladu i elektronicky (opatření kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem)