O mně

O mně

Jaromír Tauchen je docentem a vedoucím katedry na brněnské právnické fakultě, kde v minulosti mj. vyučoval i právnickou němčinu. Dlouhodobě se zaměřuje na právo a jeho historický vývoj v německy mluvících zemích, ve kterých také několik let pobýval. Právním překladům se věnuje již téměř dvacet let, ať se již jedná o texty akademické či právní. Spolupracuje s významanými českými i nadnárodními advokátními kancelářemi, které jsou jeho hlavním zadavatelem předkladů. V minulosti vypracoval soudně ověřené překlady v celé řadě významných sporů včetně mezinárodních. Pravidelně přednáší a zúčastňuje se odborných konferencí v Rakousku a Německu. Zaměstnání

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Výuka - vedení seminářů (Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, Geschichte der Integration in Europa, Deutsche Rechtsgeschichte, České právní dějiny, Římské právo a další)

Výuka němčiny, právní překlady, rešerše německé odborné literatury

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Habilitační řízení v oboru "Dějiny státu a práva"

Habilitační práce na téma: "Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)"

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Doktorský studijní program - "Teoretické právní vědy"

Disertační práce na téma: "Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945"

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Magisterský studijní program - "Právo a právní věda"

Diplomová práce na téma: "Die Kommanditgesellschaft"

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Rigorozní řízení

Rigorozní práce na téma: "Státní aparát v Německu 1933-1945"

Technische Universität Dresden (SRN), Juristische Fakultät

LL.M. - Aufbaustudiengang "Gemeinsamer Rechtsraum Europa - die europäische Integration und Mittel,- Ost- und Südosteuropa"

LL.M. práce na téma: "Die Umsetzung der Informationsrichtlinie und der Aarhus-Konvention in das tschechische Recht"

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program: germanistika, historie

Bakalářská práce na téma: "Warum Bölls Wanderer kommst du nach Spa... eine typische Kurzgeschichte ist und Wilhelm Schäfers Im letzten D-Zugwagen aber keine?"

Zahraniční stáže, studijní a výzkumné pobyty

2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2014 - Universität Wien

2014 - Pécsi Tudományegyetem

2013 - Universität Wien

2013 - Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova

2012 - Uniwersytet Wrocławski

2011 - Universität Wien

2009 - Universität Wien

2008 - Universität Regensburg

2008 - Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main

2008 - Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

2007 - Universität Passau

2005 - Technische Universität Dreden

2004 - Leopold Franzens Universität Innsbruck

2004 - Universität Konstanz

Členství v profesních a jiných organizacích

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky

Deutsch - Tschechische Juristenvereinigung e.V. / Česko - německý spolek právníků

The European Society for History of Law

Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte